#GONDOMAR Depointegra Xove

 A Deputación de Pontevedra pon en marcha o programa DEPOINTEGRA XOVE.

No seu reto de reducir o desemprego a Deputación de Pontevedra vai por en marcha o programa DEPOINTEGRA XOVE, co apoio fnanceiro do Fondo Social Europeo. Programa destinado a integración de persoas novas da provincia de Pontevedra no mercado de traballo. 405 persoas con idades entre 16-30 anos da provincia, inscritas no Sistema Nacional de Garanta Xuvenil (OMIX Gondomar ofcina SIJ para inscribirse)
QUE OFRECE: este programa ofrece axuda 200€mes para partcipantes, formación para a obtención dos certfcados de profesionalidade, 27 itnerarios formatvos con práctcas non laborais.

ITINERARIOS EN VIGO:

  n

 • Servizo de bar e cafetería (640h),
 • Actvidades auxiliares de comercio(270h),
 • Actvidades auxiliares de almacén(210h),
 • Desenvolvemento de aplicacións con Tecnoloxía Web (590h),
 • Sistemas de xestón información (590h),
 • Programación con linguaxes orientadas a obxectvos e bases de datos relacionais (710h),
 • Operacións en sistemas de comunicación de voz e datos (550h),
 • Recepción en aloxamentos (630h),
 • Actvidades de venda (590h),
 • Marketng e compravenda internacional (750h),
 • Dinamización de actvidades de tempo libre educatvo e xuvenil (310h)
 • n

Información 986.804.100 ou Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. ...leer más...

#GONDOMAR A Xunventude no mundo

A Dirección Xeral de Xuventude participación e voluntariado da Consellería de Política Social convoca o Programa “Xuventude no mundo” edición 2018.

”A Xuventude no Mundo” edición 2018 se van realizar intercambios xuvenís en Italia, Xeorxia e Xapón.En todos os intercambios os gastos de desprazamento ata o lugar do aloxamento do intercambio, gastos seguro de viaxes, accidente e enfermidades son por conta do mozo/a.

INTERCAMBIO SICILIA: do 11-17 marzo 2018, destnatarios mozos/as galegos residentes en Galicia con idades 18-25 anos.
INTERCAMBIO VENECIA: do 28 marzo ata 3 abril 2018, destnatarios mozos/as galegos residentes en Galicia con idades 18-25 anos.
INTERCAMBIO TIBLISI ( XEORXIA): do 16-22 de xullo do 2018 destnatarios mozos/as galegos residentes en Galicia. Idades 18-25 anos
INTERCAMBIO PREFECTURA DE WAKAYAMA (XAPÓN): do 3-10 de setembro do 2018, mozos/as galegos residentes en Galicia, idades 18-30 anos. ...leer más...

#GONDOMAR Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2018

ORDE do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2018 (código de procedemento BS410A).

Esta orde ten por obxecto establecer as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos, así como a convocatoria destas axudas para o ano 2018.
Poderán ser beneficiarias desta prestación aquelas persoas que teñan fillas ou fillos menores de tres anos o 1 de xaneiro de 2018 (nados entre o 2.1.2015 e o 1.1.2018, incluídos) e que, durante o ano 2016, nin elas nin ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estaren obrigadas a iso.
No caso de fillas ou fillos adoptados ou acollidos entre o 31 de decembro de 2016 e o 31 de decembro de 2017, a prestación concederase durante os tres anos posteriores á data da resolución xudicial ou administrativa que declare a adopción ou o acollemento.
Prazo de presentación dende o 01/02/2018 ata o 21/03/2018 ...leer más...

#GONDOMAR Probas para obtención do título de graduado en educación secundaria (ESO)

A Consellería de cultura, educación e ordenación universitaria convoca as probas para obtención do título de gradudado en educación secundaria obrigatoria (ESO) para maiores de 18 anos.

REQUISITOS: ter os 18 anos feitos o día anterior á data de realización da proba, non estaren nin teren estado matriculado no curso 2017/18 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria nin FP básica.
PRAZO: presentación solicitudes para participar nas probas :
1º convocatoria:12-23 marzo 2018 exame: 25 maio
2º convocatoria: 2-9 xullo 2018 exame: 7 setembro
Informa DOG 23/01/2018 ou OMIX Gondomar

n Fuente: Concello de Gondomar

#GONDOMAR Subvencións a clubs deportivos que participen en competicións federadas de ámbito inferior a nacional para o ano 2018

Convocatoria de subvencións para clubs deportivos sen ánimo de lucro que participen en competicións federadas de ámbito inferior a nacional para o ano 2018. O prazo para a presentación de solicitudes remata o día 23 de febreiro de 2018.

Esta convocatoria ten por obxecto regular as axudas destinadas a clubs deportivos sen ánimo de lucro para apoiar a súa participación en ligas e competicións oficiais de ámbito comarcal, provincial e autonómico convocadas por organismos oficiais ou por federacións deportivas galegas nas modalidades con implantación na provincia de Pontevedra.

A través destas bases réxense as subvencións para o apoio a clubs deportivos federados e de rexional preferente na temporada 2017-2018 e, no caso dos clubs que participen en competicións de ano natural, na temporada 2018. ...leer más...

#GONDOMAR Bolsas para estudos universitarios en Galicia

A Consellería de Cultura, Educación e Orientación Universitaria convoca axudas destinadas a financiar os gastos derivados da matrícula do curso 2017/18 do alumnado de 2º e posteriores cursos matriculados en estudos universitarios oficiais do Sistema Universitario de Galicia nas ramas de coñecemento afectadas polos cambios de requisitos académicos establecidos polo Real Decreto 1000/2012 do 29 de xuño.

REQUISITOS: ter superado no curso 2016/17 nas ensinanzas técnicas igual o mais do 60% e non superar o 65% dos créditos, e nas ramas de humanidades, ciencias sociais, xurídicas ou arte ter superado igual ou mais do 80% en non superar o 90% dos créditos.Ter sido beneficiario das
becas MEC no curso 2015/16 ou 2016/17 e non obtela no 2017/18.
PRAZO: presentación solicitudes ata 19 febreiro do 2018
INFORMACIÓN DOG 17/01/2018 ...leer más...

#GONDOMAR AULA DE TEATRO, “Pritis guomis” presentan PATACLOWN

A Concellería de Xuventude do Concello de Gondomar nos empraza este domingo 21 de xaneiro no Auditorio Lois Tobio ás 18:00h a ter unha cita que vai desbordar cos risos.

A Aula de Teatro do Concello de Gondomar leva sete anos investigando todas as posibilidades é xéneros do teatro. Chegados a este punto , queremos presentar a obra PATACLOWN, con ela este grupo de mozos nos amosan outra das múltiples experiencias escénicas posibles, esta vez detrás dunha nariz vermella.
Baixo a inocente aparencia de 12 pallasas , a súa directora Lola Correa nos amosa neste traballo que: todo é posible para un CLOWN.
O Concello de Gondomar coa colaboración da Deputación de Pontevedra leva dez anos apostando polo traballo da Aula de Teatro, teñen nas súas costa máis de oito obras representadas e ano a ano nos sorprende e agrada seguir así, traballando cun grupo de mozos e mozas que van mudando pero o obxectivo final, o teatro, segue firme. ...leer más...

#GONDOMAR I CONCURSO DE FOTOGRAFIA – "Gondomar, un banco para o mundo"

O Concello de Gondomar, a través da súa Concellería de Comercio  e Turismo convoca o I Concurso de ideas:

 “GONDOMAR, UN BANCO PARA O MUNDO” con arranxo ás seguintes  BASES REGULADORAS

 foto concurso

1.PARTICIPACIÓN

Este concurso está aberto a tódalas persoas profesionais ou afeccionadas á fotografía que desexen participar.

2.TEMA

O tema escollido é “Un lugar para un banco”. O obxectivo é procurar imaxes  de lugares de Gondomar, onde as Vistas Panorámicas do Concello , Do Val Miñor ou da Costa inviten a repousar, a deter o tempo, a sentarse para contemplar sen reloxio o espectacular panorama que se presenta diante dos nosos ollos.

3.CARACTERÍSTICAS DAS FOTOGRAFÍAS

Cada concursante poderá participar con un máximo de tres fotografías dixitais inéditas en cor, en formato JPG, PNG ou TIFF cunha resolución mínima de 800×600 px, en vertical ou horizontal. Non se admitirán fotomontaxes de varias fotografías. A fotografía gañadora tería que ser aportada posteriormente cunha resolución máxima de 4000×2000. ...leer más...

#GONDOMAR RECOÑECEMENTO DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA LABORAL OU FORMACIÓN NON FORMAL

O Instituto Galego das cualificación da dirección xeral de orientación e promoción laboral convoca en Galcia o procedemento para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas
a través da experiencia laboral ( Nivel 2-3 competencias deben xustificar 3 anos de experiencia cun mínimo de 2.000h traballadas nos últimos 10 anos) ou da formación non formal ( nivel 2-3 competencias deben xustificar polo menos 300h nos últimos 10 anos).

CUALIFICACIÓN PROFESIONAIS: as que podes solicitar participar no proceso de asesoramento, avaliación e acreditación son:
 Atención sociosanitaria a persoas no domicilio
 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais
 Servizos para o control de pragas
 Xestión de servizos para o control de organismos novicios
 Socorrismo en espazos acuáticos naturais
 Socorrismo en instalacións acuáticas
 Tanatopraxia
 Confección e mantemento de artes e aparellos ...leer más...

#GONDOMAR PROBAS DE ACCESO A UNIVERSIDADE MAIORES 25 e de 45 ANOS 2018

A comisión interuniversitaria de Galicia convoca as probas de acceso a Universidade para maiores de 25 e 45 anos que non posúan ningunha titulación académica que dea acceso á universidade por outras vías.

PRAZO: presentación solicitude para acceder as probas do 22 de xaneiro ata o 9 de febreiro do 2018.
Información LERD 5 Campus de Vigo 986.813.630// 986.813.755// 881.813.452

PROBAS DE ACCESO45

n Fuente: Concello de Gondomar

#GONDOMAR Subvención destinada a Asociacións de mulleres e federacións de mulleres constituídas por estas, sen ánimo de lucro.

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a convocatoria para o 2018 das axudas dirixidas ás asociacións de mulleres e as súas federacións, destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres, que este ano achegará un total de 180.000 euros.

A Xunta considera necesario contribuír a impulsar e, ao mesmo tempo, a dinamizar a vida interna das asociacións de mulleres, na procura da potenciación dos valores e finalidades destas entidades, para o cal convoca axudas económicas dirixidas ás asociacións de mulleres e ás súas federacións coa finalidade de promover, fortalecer, consolidar e dinamizar o movemento asociativo feminino como elemento clave para avanzar na igualdade real e efectiva por razón de xénero.

Nesta actuación establécense dúas liñas de axuda, unha dirixida ao financiamento dos gastos correntes de mantemento e funcionamento das asociacións e federacións de mulleres e outra para o apoio ao desenvolvemento de actuacións ou actividades de sensibilización e concienciación social, información ou formación en materia de igualdade e de prevención da violencia de xénero, e aqueloutras dirixidas a potenciar e facilitar a mellora da calidade de vida e a participación das mulleres en todos os ámbitos. ...leer más...

#GONDOMAR III Mostra de teatro afeccionado do Val Miñor e Oia.

III Mostra de teatro afeccionado do Val Miñor e Oia. Do 14 ao 28 de xaneiro de 2018. A partir do vindeiro domingo 14 de xaneiro o Auditorio Municipal Lois Tobío de Gondomar acollerá a III Mostra de teatro afeccionado do Val Miñor e Oia. Organizado polo Instituto de Estudos Miñoráns co apoio do Concello de Gondomar, ten como obxectivo fomentar e coordinar actividades dirixidas a potenciar tanto a creatividade teatral como a representación.

A programación constará dun total de cinco pezas teatrais interpretadas por Bertorella, A xesta vermella, Pritis- Guomis, A Moura e Os cabalos rosas brincan no patín. A entrada será gratuíta e para todos os públicos.

Programación

Domingo 14 de xaneiro- 18.00h
Os pintores clónicos, representada por Bertorella de Morgadáns.

Sábado 20 de xaneiro- 20.30h
Pola culpa de Gayoso, representada por A xesta vermella de Borreiros. ...leer más...

#GONDOMAR Bases reguladoras Pontegal 2018

A Deputación de Pontevedra, a través do Servizo de Cultura e Lingua, no seu afán de impulsar e fomentar a cultura popular en lingua galega nas múltiples e variadas expresións artísticas, en colaboración cos concellos, as agrupacións, as entidades e as asociacións culturais, pon en marcha o “Pontegal” 2018. A través deste programa serán retribuídos os grupos da provincia polas actuacións autorizadas e realizadas ao longo do ano 2018 no ámbito territorial da provincia de Pontevedra.

Poderán solicitar a inclusión no “Pontegal” as bandas de música, masas corais, grupos folclóricos, grupos de gaitas, bandas de gaitas, agrupacións de música tradicional, de música clásica ou de teatro, entre outros, co fin de contribuír a difundir e promover a música, o folclore, o teatro, a danza, o audiovisual e as demais manifestacións artísticas. ...leer más...

#GONDOMAR Bolsa de práctica laboral na Estación fitopatolóxica de Areeiro

A Deputación de Pontevedra convoca unha bolsa de práctica laboral na Estación Fitopaloxíca de Areeiro.

CONTIDO: convócase unha bolsa de formación práctica laboral para persoas licenciadas ou con grao en Bioloxía con destino á Estación Fitopatolóxica de Areeiro, na sección de fruticultura e Ornamentais. Proceso selección a través de tres fases: valoración méritos presentados, exame tipo test, e unha entrevista persoal. Dotación da beca 800 € mes.
REQUÍRESE: estar en posesión da licenciatura ou grao en Bioloxía, non ter feitos os 35 anos, non estar incapacitado para o desenvolvemento da actividade, non ter experiencia laboral na área de coñecemento, estar inscrito no servizo Público de Emprego de Galicia como demandante de emprego ou mellora, acreditar CELGA IV.
PRAZO: presentación solicitudes ata 03/01/2018
Informa BOPPO 14/12/2017 ...leer más...

#GONDOMAR OFERTA CURSOS GRATUÍTOS, CON PRÁCTICAS EN EMPRESAS E CERTIFICADO PROFESIONAL OFICIAL

A Xunta de Galicia e o Sistema de garantía xuvenil convocan cursos gratuítos con prácticas en empresas e certificado profesional oficial.
rn
CONTIDO: para poder incrementar as posibilidades de atopar un traballo, este programa pon a disposición unha oferta formativa de calidade e gratuíta, orientada a actividades profesionais que están a xerar emprego, con prácticas en empresas que permiten entrar en contacto co ámbito laboral, e a obtención dun certificado profesionalrnoficial que melloraría a vosa cualificación e empregabilidade.rnREQUISITOS: ter menos de 30 anos, estar en situación de desemprego, estar inscrito/a no servizo público de emprego e estar rexistrado/a no Sistema de Garantía Xuvenil (para rexistrarte no Sistema Garantía Xuvenil podes facelo no teu punto SIJ na Omix de Gondomar ).rnPRAZO: se cumpres estes requisitos e che interesan os cursos tes que ir a túa oficina de emprego para solicitalo. TESrnATA 26 DECEMBRO 2017.rnCURSOS PONTEVEDRA:rnrnINFO: Oficinas de empregornServizo Orientación ernPromoción laboral Vigo :rn986.817.064rn986.817.087 ...leer más...

#GONDOMAR Concurso de debuxo polo Nadal

CONCURSO DE DEBUXOS RELACIONADOS COA NAVIDADE “O ADORNO MAIS BONITO”
ORGANIZAN: SERVIANCAR AUTOS E CONCELLO DE GONDOMAR

O Concello de Gondomar a través da Concellería de Benestar Social, que dirixe a Concelleira Rocio Cambra Castro, e a Empresa SERVIANCAR AUTOS, teñen programado un CONCURSO DE DEBUXOS relacionados coa Navidade que leva por título “O ADORNO MAIS BONITO”.
As Bases da convocatoria indican que a idade máxima para particiar é de 12 anos, O debuxo será a tamaño folio e no reverso do mesmo indicarase o nome e idade do/da neno/a.
O obxetivo deste concurse é que, o facer entrega do debuxo, cada neno/na deberá entregar 1kg. De alimentos non perecedeiro, que será doado a Benestar Social do Concello para o reparto a familias en situación de emerxencia social.
A data de entrega é dendo o 11 de decembro ata o 3 de xaneiro nas oficinas de SERVIANCAR AUTOS en Gondomar.
Os premios o mellor debuxo consisten unha bicicleta, un monopatín, un premio para nenos/as de ata 6 anos e un premio para nenos/as de entre 7 e 12 anos.
Todos os debuxos estarán expostos na cristalera do Local: SERVIANCAR AUTOS.
O xurado constará de 2 membros do Concello e un representante de SERVIANCAR AUTOS e a entrega dos premios será o día 5 de Xaneiro polo xurado nas instacións de SERVIANCAR AUTOS.
Gondomar, 13 de decembro de 2017
A Concelleira de Benestar Social ...leer más...

#GONDOMAR Ópera Carmen e Concerto de Nadal no Auditorio Lois Tobío

CONCERTO DE NADAL 2017 do Conservatorio Elemental de Música de Gondomar. Chega o Nadal e o Conservatorio Elemental de Música de Gondomar celebra o seu II Concerto Solidario. A Concellería de Cultura en colaboración coa Concellería de Benestar Social organizarán unha recollida de alimentos á entrada do Auditorio Lois Tobío. Todos os asistentes ao concerto poderán colaborar coa súa aportación que será entregada aos veciños máis necesitados do concello. Os alumnos de tódalas especialidades do centro festexarán a chegada do Nadal, presentando o traballo realizado na primeira avaliación co Coro e a Orquestra.

Entrada gratuita ata completar aforo.
Mércores 20 de Decembro ás 19:00h. Auditorio Lois Tobío

 

ÓPERA CARMEN de G. BIZET no Auditorio Lois Tobío de Gondomar

Este sábado 16 de Decembro poderemos desfrutar da representación da Ópera Carmen do compositor G. Bizet, no Auditorio Lois Tobío de Gondomar ás 19:00h, interpretada pola Camerata Lírica de España. A Concellería de Cultura de Gondomar é a encargada de programar este espectáculo, unha das óperas mais representadas de todos os tempos. A taquilla abre ás 18:00h. Prezo da entrada 2,50€ ...leer más...

#BAIONA O Concello de Baiona organiza a II edición de “Mercado Antigo de Sabaryz” para dar a coñecer a historia duns dos mercados máis antigos de Galicia

O Concello de Baiona xa ten todo preparado para celebrar este domingo, día 27 de maio, a II edición de “Mercado Antigo de Sabaryz” coa intención de dar a coñecer a historia duns dos mercados máis antigos de Galicia. Unha celebración para gozar con toda a familia na que haberá pasacalles, obradoiros infantís, espectáculos e unha infinidade de actuacións, ademais dun recinto con máis de oitenta artesáns e máis dunha vintena de establecementos hostaleiros da parroquia.n “Queremos agradecer a colaboración dos comerciantes de Sabarís que fan posible a posta en escena dun variado mercado con oficios antigos, artesanía e mercadurías da época, postos de comida, exposicións, música, teatro, maxia, talleres, etc. coa intención de rememorar un dos asentamentos de mercadores con máis historia do Val Miñor”, destacou María Iglesias, concelleira de cultura, encargada de organizar a celebración. n n Os actos comezarán as dez da mañá do domingo co disparo de salvas e continuarán cun pasacalle inaugural amenizado polo Grupo de Gaitas “A Seneira” de Baiona. Ás 12:00 horas os seres imaxinarios ao son da música, a cargo de Kepler T& T, serán os protagonistas do mercado facendo pasar un bo intre aos alí presentes e ás 13:00 horas, na Praza Vitoria Cadaval, celebrarase o show do bufón “ Gossip Medieval” da man do cómico Popín Palomero. Ás 16:00 h “A Seneira” volverá realizar un pasacalles polo recinto e ás 17:00 h será o momento da exhibición circense con malabares, acrobacias…Ao longo da tarde continuarán os pasacalles e as actuacións cun show de maxia na Praza Vitoria Cadaval ás 19:00 h a cargo do Meigo Marco. O broche final á xornada poñerase cun espectáculo de lume ás 20.30 h e xa ás 21.00 h seis salvas darán por finalizado o mercado antigo.n n O núcleo central da feira será a Praza Vitoria Cadaval e estenderase tamén a gran parte da Avenida Julián Valverde onde se instalarán máis de 80 postos de artesáns, todos eles con produtos de elaboración propia, e anticuarios. Ademais, máis dunha vintena de establecementos hostaleiros da parroquia instalaranse no mercado e serán os encargados da oferta gastronómica. n Os máis pequenos tamén terán o seu particular espazo de goce no “Mercado Antigo de Sabaryz”. Pola mañá, en horario de, 11:00-14:00 h, e pola tarde de, 16:30-20:30 h, gozarán dos talleres infantís nos que poderán realizar un gran número de actividades lúdicas e creativas. n O edificio do antigo pub” Ou Trasno”, situado na Avenida Julián Valverde, acollerá dúas interesantes mostras: Unha acerca de “Os Oficios Antigos” e outra sobre “O proceso do liño”. Unhas coleccións particulares de Avelino Sierra que conta coa colaboración do empresario Agapito Comesaña Otero. Poderanse visitar en horario de 11:00-14:00 h/ 16:30-20:30 h. n O Concello de Baiona en homenaxe ao Mercado de Sabarís, organizará anualmente unha edición especial de época, rememorando a feira e poñendo en valor a historia, costume e tradición dunha das súas parroquias máis importantes. n Sabarís prepárase así para un dos seus días grandes e desde o Concello de Baiona están disposto a consolidar a cita como a gran festa de Sabarís para por en valor o patrimonio e a cultura desta parroquia baionesa. n Historia do Mercado n A primeira noticia histórica deste mercado remóntase a 1736 onde aparece escrito nun documento antigo, que na ponte de Sabaryz producíanse asentamentos de mercadores e comerciantes, que burlando a Real Provisión que os Reis Católicos concedéranlle a Monte Real en 1497, tentaban vender os seus produtos nos camiños de acceso a Baiona ou agrupándose en lugares como San Antón, El Burgo, a Rúa Real e a ponte de Sabarís, onde eran reiteradamente dispersados e sancionados pola autoridade local.n Non é ata 1838 no que se autoriza e permítese a venda ambulante no devandito emprazamento e o verdadeiro mérito do Mercado de Sabarís está en que desde entón e ininterrompidamente veuse celebrando puntualmente todos os luns ata os nosos días no mesmo lugar.n nn GABINETE DE PRENSA CONCELLO DE BAIONA nREALIZADO POR: MARTA GONZÁLEZ PÉREZgabinetedeprensa@baiona.orgn n n nFuente: Concello de Baiona ...leer más...

#BAIONA Baiona e outros13 concellos da provincia únense para poñer en marcha un xeodestino turístico conxunto

El turismo es una actividad económica compleja de carácter transversal en la que se debe de invertir en recursos y servicios para dar respuesta a la demanda de un comprado tremendamente exigente, dinámico y influenciable. Para aglutinar esfuerzos y generar un mayor flujo turístico, los 13 ayuntamientos del territorio del GDR 14 (Baiona, Fornelos de Montes, Gondomar, A Guarda, Mos, Nigrán, Oia, Pazos de Borbén, O Porriño, Redondela, O Rosal, Tomiño y Tui) vienen de unirse al ayuntamiento de Soutomaior para presentar su candidatura como geodestino turístico.n

Estos geodestinos son reconocidos por la Xunta de Galicia como los espacios geográficos limítrofes que comparten una homogeneidad territorial basada nos sus recursos turísticos naturales, patrimoniales y culturales y que conforman una identidad turística diferenciada y singular. Se trata de establecer mecanismos de cooperación, estructurar la actividad mediante el aprovechamiento racional de los recursos e impulsar el turismo de un modo eficiente con productos y servicios competitivos que contribuyan al desarrollo socioeconómico del territorio.nUn proyecto común para un turismo de calidadn“Es muy importante que aquellas comarcas turísticas que tienen cosas en común aprovechen para hacer entre todos un territorio turístico que nos permita hablar de Galicia de forma especializada. Se trata de una oportunidad para que los turistas descubran nuestro territorio con todo lo que puede ofrecer. Si todos sumamos podemos sacar adelante este territorio”, explicó la directora de la Agencia de Turismo de Galicia, Nava Castro, durante la presentación de la candidatura este martes 22 de mayo en la Casa del Ayuntamiento de Baiona. nPara Sandra González, alcaldesa de Tomiño y presidenta de la Asociación de Desarrollo Galicia Sudoeste Yo Rural, entidad responsable de la ejecución de la Medida Leader 2014-2020 en el territorio del GDR 14, es precisamente esa unificación territorial a que “debemos aprovechar para trabajar juntos en nuevos proyectos. Estamos convencidos de que el turista no busca solamente un destino, sino la complementariedad de la oferta. Y haciendo esto juntos los beneficios no se suman, se multiplican. Estamos convencidos de que juntos somo más fuertes”.nLa actual Estrategia de Turismo de Galicia 2020 contempla los geodestinos como fórmula para mejorar la cadena de valor del turismo y como catalizadores. En estos ratos ya existes dentro de la marca Galicia 14 geodestinos y el creado por el GDR 14 y Soutomaior estaría enmarcado en el denominado Rías de Vigo y Baixo Miño, que cuenta en la actualidad con un subxeodestino ya constituido y trabajando, lo de Condado- Paradanta.nRespaldo unánimenEl acto de presentación contó con la presencia y respaldo de representantes de los 14 ayuntamientos implicados en este geodestino, como Sandra González, alcaldesa de Tomiño y presidenta de la Asociación de Desarrollo Galicia Sudoeste Yo Rural, entidad responsable de la ejecución de la Medida Leader 2014-2020 en el territorio del GDR 14; *Ángel Rodal, alcalde de Baiona; Emiliano Lage, alcalde de Fornelos de Montes; Francisco Herrera, alcalde de Gondomar; Antonio Lomba, alcalde de A Guarda; Cristina Correa, alcaldesa de Oia; Andrés Iglesias, alcalde de Pazos de Borbén; María del Carmen Alonso, alcaldesa de O Rosal; Agustín Reguera, alcalde de Soutomaior; Carlos Vázquez Padín, alcalde de Tui; Raquel Giráldez, teniente de alcalde de Nigrán; Julia Loureiro, concejal de Mos; Teresa París, #concejal de Turismo de Redondela; y Beatriz González y José Ángel Bahamonde, concejales de Baiona.nEl alcalde de Baiona, *Ángel Rodal, ayuntamiento anfitrión en la presentación de la candidatura, quiso recalcar que la unión de todo el territorio para llevar adelante esta iniciativa “es muy importante, porque aunque los turismo es un valuarte a nivel nacional y autonómico, pero el usuario demanda unos servicios de calidad. El geodestino potencia las sinergias que podemos tener en común y la calidad de nuestra oferta al implicarse y cooperar. Porque no vamos a competir, sino compartir”.nLa puesta en marcha de la iniciativa continuará con la definición del modelo de gestión del geodestino, con la redacción de un Plan Estratégico y con la implicación tanto del sector privado como del público, buscando vías de financiación y desarrollo. El objetivo es impulsar un proyecto que se presenta como una excelente oportunidad para darle ánimo al turismo en el territorio optimizando recursos estructurados y organizados, ofreciendo productos turísticos diferenciados, competitivos y recoñecibles por el comprado; creando una infraestructura turística coordinada con capacidad para atender debidamente al visitante; trabajando bajo una imagen de marca recoñecible que permita diferenciar este geodestino frente al resto de opciones con las que compite; generando un proyecto común con la implicación de todos los ayuntamientos participantes guiado por un plan estratégico o un plan director que marque el camino a seguir; y articulando una estructura organizativa y de gestión que permita desarrollar las estrategias y coordinar las acciones definidas en el plan director de una manera profesional, ágil y permanente.nnn nFuente: Concello de Baiona ...leer más...

#BAIONA Baiona festexa o Día Mundial das Abellas celebrando a II Feira Apícola do Val Miñor

O vindeiro domingo 20 de maio é o Día Mundial da Abellas e Baiona celébrao acollendo a II feira apícola do Val Miñor. n

A celebración xa se adiantará ao sábado 19 de maio coa inauguración das xornadas apícolas do Val ás 16:00 h na Capitanía Marítima da Vila. A quenda de intervencións empezará coa primeira charla ás 16:00 h con Gonzalo Calvo, quen falará sobre a causa de mortalidade das colmeas e como evitalas. Ás 17:30 terá lugar a segunda onde Ruth Villar falará sobre o proxecto fotográfico- Cultivar Quen alimenta realmente o mundo? A quenda de intervencións pecharao ás 18:30 h Ignacio Fernández tratando o tema dos produtos das colmeas. n

O domingo, día 20 de maio, terá lugar a Feira Apícola durante toda a xornada, en horario de 10:00 a 20:00 h, no Paseo Riberia. Así, a feira contará coa presenza de apicultores locais que poñerán os seus produtos á venda xunto ao CEE Juan María, que levarán manualidades feitas a base de cera e realizarán un obradoiro de “candeas”, e a Asociación Encaixamos, que venderá mel e doces elaborados con esta substancia. A feira tamén contará coa presenza dun apiterapeuta que explicará as vantaxes deste tratamento con abellas. Ás 18:00 terá lugar a entrega de premios do concurso de debuxos realizado polo alumnado de primaria de diferentes colexios do Val Miñor.n ...leer más...

Abel Núñez, del IES Proval de Nigrán al CERN en Ginebra

Un alumno del IES  Escolas Proval de Nigrán trabajará en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, más conocida como CERN, tras ser seleccionado por su programa de reclutamiento. Comenzará en agosto y su contrato de trabajo por un año prorrogable incluye formación e idiomas. Se trata de un privilegio al alcance de unos pocos que le permitirá ampliar su currículum de manera exponencial, codearse con los científicos más brillantes del sector e incluso observar en primera persona el funcionamiento de la mayor máquina creada por el ser humano para comprender de dónde procedemos, el acelerador de partículas. Un hecho por el que hasta el mismísimo Sheldon Cooper en la serie de ficción “Big Bang” moriría por presenciar.
nAbel Núñez Baqueiro es un joven de 24 años natural de Aldán y cuyas inquietudes hicieron que acabase en el centro educativo nigranés. Siempre sintió gran inclinación por la tecnología aunque de entrada no se dedicó a ello profesionalmente, según explicó a este diario jamas se imaginó que acabaría en la situación en la que se encuentra. Y es que su vida dio un giro de 180 grados tras ser aceptado en el mayor laboratorio de investigación de física de partículas del mundo. Estudió un ciclo superior de electricidad, sector en el que estuvo trabajando durante dos años hasta que decidió retomar sus estudios ya que las labores que desempeñaba no le proporcionaban una satisfacción plena como para seguir. Una vez dejó el empleo se matriculó en un  ciclo superior de sistemas electromecánicos automatizados y más tarde llevó a cabo otro de mantenimientos electromecánicos. Este último cursado en Proval fue el que le abrió las puertas a su mayor desafío  que según aseguró no fue cosa de él. “La verdad que una vez que acabé estuve buscando opciones para hacer prácticas fuera de España, en ese momento y al no encontrar nada que me convenciese, mi profesora me planteó inscribirme en el programa de reclutamiento del CERN y aquí estoy”, explicó. En un principio le echaba para atrás irse fuera tanto tiempo, pero gracias a los consejos de sus profesores y amigos se tiró a la piscina aunque confesó que también lo hizo al considerar su selección poco probable, aunque finalmente no fue así.  Superados sus miedos  en la actualidad ya baraja la posibilidad de quedarse a trabajar definitivamente en las instalaciones internacionales.
nEn cuanto a qué papel va a desempeñar en el CERN Núñez explicó que no lo tiene muy claro ya que desde la organización el mutismo y discrección son prácticamente absolutos hasta el punto de haber firmado un contrato de confidencialidad. “Pienso que en un principio haré un poco de todo y a medida que vayan viendo en lo que tengo más afinidad, me darán un puesto más específico”, explicó. Aún así  la indicaciones recibidas le llevan a pensar que su cometido estará relacionado con los departamentos de desarrollo de nuevas tecnologías de campos de vacío, investigación y desarrollo de sistemas de seguridad, y soporte de hardware y software. n ...leer más...

Otro accidente en la rotonda de Sabarís se salda con un baionés herido y trasladado al hospital

Un vecino de Baiona ha resultado herido ayer después de sufrir un accidente en la rotonda del Xeneral Santos Peralba de Sabarís. Al parecer este baionés circulaba por la PO-552 en dirección A Ramallosa cuando otro vehículo que circulaba por la Rúa de Castelao, colisionó contra él. Tras el accidente, el baionés resultó herido de distinta consideración y fue trasladado en una ambulancia al hospital vigués Álvaro Cunqueiro. El otro conductor resultó ileso. Hasta el lugar también se desplazó la Policía Local de Baiona que investiga las causas. En este lugar se producen numerosos accidentes el último de ellos se registró el pasado 31 de marzo. ...leer más...

Nigrán concluye el abastecimiento de agua a Parada por la A Carrasca

Nigrán y la concesionaria de abastecimiento Aqualia dan por finalizadas las obras de abastecimiento a Parada por el barrio de Carrasca tras realizar ayer las primeras pruebas de funcionamiento con un resultado óptimo. En la próxima semana se dará traslado a Sanidade para que realice la visita final y autorice definitivamente lo suministro de agua, plazo que se estima en 2-3 semanas.

Esta ampliación de la red de abastecimiento beneficiará acerca de mil vecinos residentes en el entorno de Carrasca, Laxe, Tinde o Iglesia, que se abastecen con pozos. Así, la obra permitió ampliar la red mediante la instalación de una nueva conducción que conecta la red existente en el parque empresarial Porto do Molle. ...leer más...

El Auditorio de Nigrán acoge hoy la escenificación de dos obras de padres y abuelos del Centro Juan María

El Auditorio Municipal de Nigrán acoge hoy, sábado, a las 18.00 horas, el estreno de ‘Que raio de vellas!’ y ‘Amor a primera vista’, ambas obras de teatro escritas e interpretadas por padres y abuelos de usuarios del C.E.E. Juan María de Parada. La doble función tendrá un objetivo benéfico, ya que se invita a los asistentes a realizar un donativo voluntario de 3 euros que se destinará a la compra de material para el aula de psicomotricidad..


Fuente: Faro De Vigo

Firmado el contrato del servicio de la Piscina de la Mancomunidad del Val Miñor

El presidente de la Mancomunidad del Val Miñor y alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, acompañado de los alcaldes de Baiona y Nigrán firmó ayer el contrato de adjudicación del servicio de la piscina mancomunada con la empresa Serviocio, que ganó el concurso y que actualmente gestiona el complejo. Este mes de agosto se procederán a realizar obras de mejoras como cambio de máquinas, arreglo de vestuarios y mejoras en la ventilación, entre otras cuestiones. La piscina estará cerrada mientras se realicen las mejoras, sin cobrar en ese tiempo a los abonados.


Fuente: Faro De Vigo

Baiona prepara el verano reforzando el servicio de limpieza y de vías y obras

El alcalde de Baiona, Ángel Rodal Almuiña, la concejala de Medio Ambiente, María Iglesias, y el concejal de Vías y Obras y Medio Rural, dieron la bienvenida ayer a los 15 nuevos operarios que durante seis meses desempeñarán varios trabajos en el Concello.

Nueve de estos trabajadores desempeñarán tareas de limpieza en el departamento de Medio Ambiente y los otros seis restantes llevarán a cabo tareas de vías y obras.

A estos 15 operarios se le unirán a lo largo de los meses 23, lo que sumarán un total de 38 trabajadores. El Concello de Baiona destinó una inversión de 208,237 euros, de fondos procedentes de la diputación de Pontevedra para contratar 38 personas desempleados. ...leer más...

#GONDOMAR O Concello de Gondomar xa colabora de xeito efectivo contra o cambio climático.

A Concellaría de Medio Ambiente vén de instalar una caldeira de biomasa, en substitución doutra de gasóleo, no sistema de calefacción para todo o edifico de Urbanismo. A instalación foi realizada a conta da subvención do INEGA e cofinanciada polo Programa Operativo FEDER-Galicia 2014-2012, cuxo finazamento acadou o 80% do custe total, supoñendo un gasto para o Concello ao redor dos 3.000.-€.

Entra as vantaxes desta instalación, están o seu mantemento que escaso, e o seu consumo. Unha carga de 4000kg de pellets, segundo a empresa instaladora debería durar par dous invernos, todo isto por un custe de 940.-€ en total, cando en gasóleo sería tres veces máis no mesmo período de tempo.

É una calor limpa, sen malos olores e sen botar á atmosfera partículas contaminantes, que mantén quente todo o edificio perfeitamente. Podendo incluso programar o seu acendido, apagado, temperatura, etc, dende un teléfono móbil. ...leer más...

#GONDOMAR Día mundial da SIDA

Dende o Concello de Gondomar e a Concellería de Xuventude queremos facerlle chegar a mocidade a mensaxe de que non existen vacinas nin tratamentos curativos contra a SIDA, as enfermidades de transmisión Sexual ou embarazos non desexados. O único aliado é a PREVENCIÓN. Sen medos, sen prexuízos, abre a caixa da prevención.

 O día 1, de decembro entregarase material informativo e preventivo de 11,00 a 14,00 hs no Concello e de 17,00 ás 20,00 hs. na Casa da Cultura.

dia mundial da loita contra a sida 1

Fuente: Concello de Gondomar