#GONDOMAR Becas Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

O Ministerio de educación, cultura e deporte convoca ás becas de carácter xeral para o curso 2017/2018.

Para estudantes dos seguintes ensinos: 1º-2º Bacharelato; Formación Profesional grao medio e superior: Ensinos artísticos profesionais e superiores; Ensinos deportivos, estudos relixiosos e militares superiores, Estudos de idiomas, cursos de preparación para probas de acceso, Formación Profesional básica e Ensinos universitarios.

TIPOS DE BOLSAS:

Contías fixas: bolsa matrícula, contía fixa ligada renda, contía fixa ligada á residencia durante o curso escolar, bolsa básica. Contía variable.

PRAZOS: estudantes non universitarios: ata 3 /10/2017
estudantes universitarios: ata 17/10/2017

INFORMA BOE 10/08/2017

Fuente: Concello de Gondomar