#GONDOMAR Prácticas formativas non retribuídas.

As asociacións amigos da terra e sustinea organizan dous programas de mobilidade. Programa Cofinanciado polo Fondo Social Europeo e Iniciativa de Emprego Xuvnenil da Xunta de Galicia.

Coa finalidade de que mozos/as galegos inscritos no Sistema de Garantía Xuvenil realicen práctias formativas non retribuídas en empresas/entidades públicas ou privadas de países europeos.

A axuda cubre gastos de viaxe, aloxamento e manutención e apoio lingüístico. Se estás interesado en realizar prácticas formativas en Portugal, Malta, Italia ou Chipre, aquí tes a túa oportunidade.

Fuente: Concello de Gondomar