#NIGRAN Anuncio cadro puntuacions primeiro exercicio e data seguinte exame praza subalterno-notificador

Anuncio do cadro de puntuacions correspondentes ao primeiro exercicio, prazo de reclamaci�ns e convocatoria para a celebraci�n do segundo exercicio da fase de oposici�n do proceso para a cobertura dunha praza de subalterno-notificador de administraci�n xeral con car�cter de funcionario interino (Expte.n�m.: 2015/02 ps)

Lea el siguiente documento: 1013_2015.02_ps_Anuncio_puntuacions_1o_exerc_e___data_2o_exerc.pdf

Fuente: Concello de Nigrán