#GONDOMAR 25 BOLSAS DE PRÁCTICA LABORAL DE MESTRES/AS COMPOSTEIROS

A Deputaciónd de Pontevedra convoca 25 bolsas de práctica laboral destinadas a persoas en situación de demanda de emprego ou mellora coa fnalidade de completar a súa formación na área de xestión de residuos orgánicos de orixe doméstica de cara a súa incorporación como mestres/as composteiros.

nnnn

REQUISITOS: estar en posesión do título de bacharel, ciclo superior FP, grao, diplomatura, licenciatura, enxeñería ou equivalente, ter fnalizado os estudos con posterioridade ao 31/12/2009, non estar a gozar nin ter gozado doutra bolsa de práctica laboral da Deputación de Pontevedra durante os derradeiros doce meses contados dende a data desta publicación, ter CELGA III, estar inscrito no Servizo Público de emprego como demandante ou mellora de emprego, estar disposto e ter os medios para desprazarse os distintos destinos de traballo na provincia de Pontevedra.
PRAZO: solicitudes ata 15 de febreiro do 2018
FASES: 1º cuestionario tipo test, 2º entrevista persoal, 3º curso composteiro de seis semanas

n

Información BOPPO 05/02/2018

n Fuente: Concello de Gondomar