#GONDOMAR 700 BOLSAS PROGRAMA “RECUPERACIÓN E UTILIZACIÓN EDUCATIVA DE POBOS ABANDONADOS”

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca 700 bolsas para alumnos/ as de centros educatvos españois para a partcipación durante unha semana na recuperación e utlización educatva de pobos abandonados ( Granadilla, Búbal, Umbralejo) no período do 8 xullo ao 4 agosto. Con este programa preténdese un achegamento á vida rural dos mozos.

nnnn

REQUISITOS: alumnos/ as de 3º, 4º ESO, FP básico, Bacharelato, ciclos formatvos de grao medio, a idade máxima de partcipación será 18 anos cumpridos no ano da convocatoria.
DATA: presentación solicitudes ata 23/04/2018
SOLICITUDES: htps://sede. educacion.gob.es
Información BOE 24/03/2018

n Fuente: Concello de Gondomar