#GONDOMAR AXUDAS ALUMNADO DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA ESTADÍAS NA UE

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca 200 axudas para estadías nalgún Estado menbro da UE.

nnnn

Establécense bases para 200 axudas (en réxime de concorrencia competitiva) para estadías nalgún Estado Membro da Unión Europea durante o verán de 2018, a alumnado matriculado no curso 2017/18 nalgunha das Universidades do Sistema Universitario de Galicia.

n

AXUDAS: 1.000€ PERÍODO DO CURSO: entre o 15 de xuño e o 31 de agosto 2018
REQUISITOS: estar matriculado como mínimo de 50 créditos en estudos universitarios ofciais en Universidades galegas, ter superado con anterioridade a data de publicación 60 créditos na titulación que está a realizar, o curso debe ter unha duración mínima de tres semanas e un mínimo de 15h lectivas
PRAZO: presentación solicitude ata 14 marzo do 2018

n

INFORMACIÓN DOG 05/02/2018

n Fuente: Concello de Gondomar