#GONDOMAR Bolsa de práctica laboral na Estación fitopatolóxica de Areeiro

A Deputación de Pontevedra convoca unha bolsa de práctica laboral na Estación Fitopaloxíca de Areeiro.

nnnn

CONTIDO: convócase unha bolsa de formación práctica laboral para persoas licenciadas ou con grao en Bioloxía con destino á Estación Fitopatolóxica de Areeiro, na sección de fruticultura e Ornamentais. Proceso selección a través de tres fases: valoración méritos presentados, exame tipo test, e unha entrevista persoal. Dotación da beca 800 € mes.
REQUÍRESE: estar en posesión da licenciatura ou grao en Bioloxía, non ter feitos os 35 anos, non estar incapacitado para o desenvolvemento da actividade, non ter experiencia laboral na área de coñecemento, estar inscrito no servizo Público de Emprego de Galicia como demandante de emprego ou mellora, acreditar CELGA IV.
PRAZO: presentación solicitudes ata 03/01/2018
Informa BOPPO 14/12/2017

n Fuente: Concello de Gondomar