#GONDOMAR Bolsas para estudos universitarios en Galicia

A Consellería de Cultura, Educación e Orientación Universitaria convoca axudas destinadas a financiar os gastos derivados da matrícula do curso 2017/18 do alumnado de 2º e posteriores cursos matriculados en estudos universitarios oficiais do Sistema Universitario de Galicia nas ramas de coñecemento afectadas polos cambios de requisitos académicos establecidos polo Real Decreto 1000/2012 do 29 de xuño.

nnnn

REQUISITOS: ter superado no curso 2016/17 nas ensinanzas técnicas igual o mais do 60% e non superar o 65% dos créditos, e nas ramas de humanidades, ciencias sociais, xurídicas ou arte ter superado igual ou mais do 80% en non superar o 90% dos créditos.Ter sido beneficiario das
becas MEC no curso 2015/16 ou 2016/17 e non obtela no 2017/18.
PRAZO: presentación solicitudes ata 19 febreiro do 2018
INFORMACIÓN DOG 17/01/2018

n Fuente: Concello de Gondomar