#GONDOMAR Campus científicos de verán 2018

O Ministerio de educación e Fundación Española para a ciencia e tecnoloxía (FECYT) convocan 1560 axudas , en réxime de concorrencia competitiva para participar no ano 2018 no programa “CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERÁN”.

nnnn

Estancias de sete días nas que se pretende vivir un primeiro contacto co labor investigador, a través da participación dos xóvenes en proxectos científcos.

n

REQUISITOS: estar a cursar 1º bacharelato modalidade ciencias ou 4º ESO (ensinos académicos materias troncais bioloxía ou xeoloxía ou física e química. Ensinos aplicados ciencias aplicadas á actividades profesional e tecnoloxía.), nacer con posterioridade ao 31/12/2000, obter unha nota media igual a superior a 8,5 nos estudos cursados 2016/17.

n

PRAZO: presentación solicitudes 9 marzo 2018 ata 15:00 h

n

Información e solicitudes www.campuscientifcos.es

n Fuente: Concello de Gondomar