#GONDOMAR CONVÓCANSE AS PROBAS PARA A OBTENCIÓN DOS CERTIFICADOS CELGA

A Consellería de cultura, educación e ordenación universitaria convoca as probas para a obtención dos certifcados acreditativos dos niveis de lingua Galega CELGA 1.2,3 e 4 no ano 2018.

nnnn

REQUISITOS: maiores 16 anos ou que os fagan no ano natural da convocatoria
DATAS PROBAS: a realizar en Santiago de Compostela ou Ponferrada

n

PRAZO:

n

CELGA 1

n

3 xuño

n

CELGA 2

n

27 maio

n

CELGA 3

n

2 xuño

n

CELGA 4

n

26 maio

n

presentación solicitudes para realizar as probas 13/04/2018
Informa DOG 13/03/2018

n Fuente: Concello de Gondomar