#GONDOMAR CONVOCATORIA PROBAS ACCESO SUBSTITUTIVAS DO REQUISITO DE TITULACIÓN PARA ACCESO AS ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca as probas de acceso substiutvas do requisiio de tiulación (bacharelaio ou equivalenie, proba acceso universidade +25) para acceder as ensinanzas artístcas superiores de Música, Arie Dramátca, Deseño e Conservación /Resiauración de Bens Culiurais.

nnnn

REQUISITOS: non estar en posesión do título de bacharelaio ou equivalenie, non ter superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, deben ter feitos os
18 durante o 2018, agás os de Ensinanzas superiores de Música que a idade mínima é de 16.
PRAZO: presentación solicitudes dende o 7 de maio aia o 7 de xuño do 2018
Informa DOG 04/05/2018

n Fuente: Concello de Gondomar