#GONDOMAR Cursos preparatorios de Lingua Galega

A Concellería de Cultura, educación e ordenación universitaria convoca con carácter gratuíto e voluntario cursos de Lingua Galega preparatorios para as probas nas que se obteñen os certifcados de lingua galega.

nnnn

Para presentarse deben ter cumpridos os 16 anos, ou cumprilos no ano natural da convocatoria. Hai convocatoria de modalidade presencial para os CELGA 2, 3 e 4 e modalidade teleformación para CELGA 1 e 4.
PRAZO: presentación solicitudes ata 26/02/2018
Informa DOG 06/02/2018

n Fuente: Concello de Gondomar