#GONDOMAR EXÁMENES PARA OBTENCIÓN DAS TITULACIÓNS QUE HABILITAN PARA O GOBERNO DAS EMBARCACIÓNS DE LECER E MOTOS NAÚTICAS EN GALICIA

A Consellería do Mar. Dirección xeral de desenvolvemento pesqueiro convoca os exames ordinarios teóricos e práctcos para a obtencións das ttulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer e motos náutcas na Comunidade Autónoma de Galicia.

nnnn

TÍTULOS: Patrón/patroa navegación básica; patrón/patroa embarcacións de lecer; patrón/patroa de iate; capitán/capitá de iate; patrón/patroa de moto naútca A ou B
PRAZO: para solicitar participar nos exámes:
Prazo ordinario: 2-20 de abril do 2018
Prazo extraordinario: 20 xullo ao 10 agosto 2018
Información DOG 14/03/2018

n

n Fuente: Concello de Gondomar