#GONDOMAR PROBAS AVALIACIÓN CARÁCTER LIBRE PARA A OBTENCIÓN DO CERTIFICADO DE COMPETENCIAS DIXITAIS EN INFORMÁTICA.

A Axencia para a modernización tecnolóxixa de Galicia convoca as probas para obtención da certfciación galega de competencias dixitais en ofmmtica, tras a superación dunha proba presencial na cal se acreditarán os coñecementos, capacidades e destrezas defnidas no Plan formativo Ofimático de Galicia.

nnnn

REQUISITOS: persoas maiores de 16 anos ou que os cumpran antes da fnalización do prazo de inscrición, estar inscrito como usuario da rede Cemit e ter aboado a taxa de exame.
DATAS EXAME: 25,26 ou 27 abril dependendo da localidade elexida para realizar a proba
SOLICITUDES: primeiro debes darte de alta como usuario/a na rede CeMIT
https://cemit.xunta.gal na localidade elexida, logo inscribirse nas probas
PRAZO: presentación solicitude de participación na proba ata 20/03/2018
INFORMA: DOG 13/03/2018

n Fuente: Concello de Gondomar