#GONDOMAR Probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e superior de formación profesional.

A Consellería de cultura, educación e ordenación universitaria convoca as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2018.

nnnn

GRAO MEDIO: permitir as persoas que non posúan a ESO, FP Basíca ou equivalente, que teñan 17 anos cumpridos ou que os fagan no ano natural, que continúen a súa formación accedendo os ciclos de grao medio. Prazo: presentación acceder as probas 12-23 marzo do 2018. Proba: 31 maio do 2018.

n

GRAO SUPERIOR: permitir as persoas que non posúan o título bacharelato, técnico de formación profesional ou equivalente, que teñan os 19 anos cumpridos ou que os fagan no ano natural, que continúen a súa formación accedendo os ciclos de grao superior. Prazo: presentación para acceder as probas 8-23 febreiro 2018. Proba: 19 abril do 2018.

n

Informa DOG 08/02/2018

n Fuente: Concello de Gondomar