#BAIONA A música seguirá soando en Baiona

O Concello de Baiona informa nun bando que, en aplicación da Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, os propietarios dos locais poderán realizar concertos nas súas terrazas durante os meses de xullo, agosto e setembro en horario de 12:00 a 15:00 h e de 20:00 a 23:00 h en acústico e previa solicitude no Rexistro Municipal do Concello e con firma dunha declaración responsable. nRespecto dos concertos no interior dos locais, nos que a súa licenza non se permita, existirá unha autorización extraordinaria, con motivo dun aniversario, festa local… Dita autorización tamén terá que ser solicitada por rexistro no Concello e xustificar o perfil extraordinario da celebración. nA partir de mañá os interesados terán á súa disposición no Rexistro Xeral do Concello de Baiona, situado na planta baixa do edificio, en horario de verán, meses de xullo e agosto, de 09:00 a 13:00, e o resto do ano de 9:00 a 14:00 h. nEstas medidas serán de aplicación mentres non se redacte a correspondente ordenanza que regule este tipo de actividades no Concello de Baiona. Con todo e co cambio de normativa autonómica, desde o Concello de Baiona sinalan que ao pasar a ser reguladas polo Concello de Baiona os trámites para as solicitudes tramitaranse moito máis rápido do que se facía ata agora ao converterse nunha competencia municipal. nMáis información: Departamento de Cultura do Concello de Baiona, teléfono:986385921nGABINETE DE PRENSA CONCELLO DE BAIONA nREALIZADO POR: MARTA GONZÁLEZ PÉREZgabinetedeprensa@baiona.orgnn nFuente: Concello de Baiona