#GONDOMAR Instalacións eléctricas sometidas a descargo.

n

Informamos que o vindeiro día 28 de outubro dende as 7:00 ata as 11:00 horas, se procederá a deixar fora de servizo unha serie de instalacións, o cal pode provocar interrupcións no suministro de electricidade durante ese intervalo de tempo.nn

n

nn

n

As instalacións eléctricas sometidas a descargo afectan ás seguintes ruas ou zonas:nn

n

nn

n

MORGADANS: Lugares SAN ROQUE, GULFAR, GONDOMAR, RAPOSEIRAS, PADRONS,nn

n

HERVILLAS, BATIZOSA, VIÑO, GUILLUFE, XENDE, AVELOSA, PEDRA, CMÑO. BRANCO,nn

n

ENTREVIÑAS, LAGO, GONDA, QUEIMALIÑOS, CARBALLAS, CARBALLEIRA, PICOUSO,nn

n

BARALLA. nn

n

CHAIN: Lugares FOUCO, MOURISCA, IGLESIA, PINTOR, CASTELO, LOUREIRO,nn

n

PEDROUCO, ROGODAGUA, TORRE, PARABOA, MOURISCA. nn

n

MAÑUFE: LG. SEQUIÑAS.nn

n

LOUREDO: LG. TORREIRA. nn

n

PEITEIROS: Lugares FONTE, AREA, GANDARA, PEROLEIRA.nn

n

COUSO: Lugares BOUCIA, BASTIDA, FONTEIRIÑAS, LAXES, BANDEIRIÑAS, TERRA DO REI,nn

n

VACARIAS, C/ MANUEL GONDA PEREZ, FEIRA, CMÑO. CHAPURRA, PORTELA, PEDREIRA,nn

n

TORRE, ALDEA A FRAGA. nn

n

GONDOMAR: AMEIXEIRA, C/EDUARDO IGLESIAS, CMÑO. AMEIXEIRAnn

n

A COTRO. C.T. PARTICULARES: 36P742 (ROCHELA-GONDOMAR); 36PZ79 (PEROLEIRAGONDOMAR)n

 n

 n

Señal eléctrican n Fuente: Concello de Gondomar