#GONDOMAR Anuncio no BOP, procedemento de investigación para a modificación no inventario de bens municipais.

Inicio de oficio do procedemento de investigación para a modificación no inventario de bens municipais do camiño denominado «Chans do couto» situado en Mourisca, Chaín.

n

 

n

Ref. mdg/A/Urb./Expte. 1305/2018

n

 

n

PUBLICACION DO BOPPO 03.12.2018

n

 

n Fuente: Concello de Gondomar