#GONDOMAR Proceso de acreditación competencias adquiridas a través da experiencia laboral

Procedemento para avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación no ámbito da C. Autónoma de Galicia.

n

 

n

acreditate

n Fuente: Concello de Gondomar