#GONDOMAR Convócanse as probas de acceso á Universidade para Maiores de 25 anos e Maiores de 45 anos, para este ano 2019

COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE GALICIA
Convócanse as probas de acceso á Universidade para Maiores de 25 anos e Maiores de 45 anos, para este ano 2019

n

PRAZO: do 21 xaneiro ata 8 febreiro

n

+25: exame Fase Xeral (comentario texto, lingua castelá, lingua galega, lingua estranxeira a elexir).
Exame Fase específica ( opción A artes -humanidades, B ciencias, C ciencias da saúde,D ciencias xurídicas e sociais,E enxeñaría e arquitectura) e unha optativa

n

+45: proba comentario de texto, proba lingua castelá e proba lingua galega. Entrevista persoal

n

Información www.ciug.gal

n Fuente: Concello de Gondomar