#GONDOMAR Axudas destinadas a alumnado do Sistema Universitario galego que teñan dificultades económicas para continuar os estudos.

A Concellería de Educación, Universidade e Formación Profesional convoca axudas destinadas a alumnado do Sistema Universitario galego que, por causas sobrevidas e imprevistas, teñan dificultades económicas para continuar os estudos.

n

axudas causas sobrebidas

n Fuente: Concello de Gondomar