#GONDOMAR Inicio do procedemento de modificación no inventario de bens municipais en Peitieiros

Sométese a información pública dun mes o expediente para que aquelas persoas interesadas poidan presentar as alegacións, documentos ou xustificacións que consideren pertinentes.

n

2790.2018 BOPPO 30.01.2019 CAMINO DA POUSA PINEIRO PEITIEIROS

n Fuente: Concello de Gondomar