#GONDOMAR PROBAS AVALIACIÓN COMPETENCIAS CLAVE PARA ACCEDER OS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE NIVEL 2-3

A Concellería de Economía, Emprego e industria convoca as probas de avaliación en competencias clave para o acceso ás accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de niveis 2 e 3. As probas serán para as competencias clave en lingua galega, lingua castelá, lingua estranxeira(inglés) e matemáticas.

n

 

n

Presentación da solicitude: ata o 29/03/2019

n

Data de realización: 25/05/2019

n

 

n

competencias clave.jpg

n Fuente: Concello de Gondomar