#GONDOMAR Instalacións eléctricas fora de servizo. 14 de abril.

Co fin de efectuar os traballos de mantemento e desenvolvemento da rede eléctrica precisos para poder atender nas mellores condicións as necesidades de suministro da zona, informamos que o vindeiro día 14 de abril de 2019, de 8:30 a 9:00 e de 18:00 a 18:30 horas, imos proceder a deixar fora de servizo unha serie de instalacións, o cal pode provocar interrupcións no suministro de electricidade durante ese intervalo de tempo.

n

As instalacións eléctricas sometidas a descargo afectan ás seguintes ruas ou lugares:

n

n

PASAXE (PASAXE No impares 3 ao 13, correlativos 15 ao 21, 23, 26 ao 29, 32, 34, 36). VALADARES – VIGO- (VALADARES Nº 629).

nn

 56295292_2333239733407121_3249621734176849920_n.jpg

n Fuente: Concello de Gondomar