#GONDOMAR Becas Mec 2019/2020

n

n

n

O Ministerio de Educación e Formación Profesional convoca becas e axudas o estudo correspondente ó curso 2019/20 para todos aqueles alumnos que cumpran coas condicións mencionadas.

n

Prazos de solicitude: -Enseñanza postobligatoria ata o 01/10/2019

n

                                  -Enseñanza universitaria ata 15/10/2019

n

Solicitude por vía telemática: www.educacionyfp.gob.es

n

nnn n Fuente: Concello de Gondomar