#BAIONA «Decorando Baiona no Nadal 2019-2020»

O Concello de Baiona abre o prazo de presentación de solicitudes para todos aqueles comercios e establecementos de Baiona que queiran participar no Certame convocado polo Concello de Baiona para a decoración das fachadas, escaparates e do interior dos seus establecementos comerciais durante a Campaña do Nadal 2019-2020.n

O prazo estará aberto dende hoxe 11 de decembro ata o 17 de decembro de 2019 ámbolos dous inclusive.n

n

Solicituden

Declaración Responsable
n

Extracto BOPPOn

n

Máis información na web do concello www.baiona.org e no tabloleiro de anuncios do Concello.n

n

Departamento de Culturan

Baiona, 11 de decembro de 2019n

nFuente: Concello de Baiona