#GONDOMAR Guía de aplicación da Fase cero no sector do comervcio local e de prestación de servizos

Dende este pasado luns 04 de mayo os establecimientos e loais comerciais minoristas e de actividades de servizos profesionais poden reanudar a súa actividade dentro da fase cero da desescalada posta en marcha polo Goberno Central, que establece unha serie de requisitos que deben cumprir neste regreso progresivo a “nova normalidade”. Sistema de cita previa, un único cliente por traballador, horario preferente para maiores de máis de 65 anos, así como a adopción das medidas de hixiene estipuladas polas autoridades son algunhas das normas a cumprir. No seguinte cadro aparecen resumidas para aclarar calquera dúbida que teñades. Lembrade que a loita contra o virus depende de todos.

n

 

n

minoristas y pequeños comercios.jpg

n Fuente: Concello de Gondomar