#GONDOMAR 017: Teléfono gratuito para asesorar ás familias sobre o uso das novas tecnoloxías e os menores

Non parece haber segredos para os nosos menores á hora de enfrontarse ás novas tecnoloxías, que nestes días de confinamento convertíronse en grandes aliadas.

n

Aínda así expertos lembran a importancia de establecer un control sobre o uso destas tecnoloxías e por elo o Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) pon a disposición de cidadáns, empreas e familias o teléfono gratuito 017.

n

Su obxectivo, proporcionar asesoramento psicosocial, técnico e en aspectos legais, ligados a situacións de risco e conflitos que poidan experimentar os menores en Internet, así como detectar posibles adiccións.

n

Este servizo público, gratuito e confidencial resolve dúbidas que poidan xurdir entorno o manexo dos nosos nenos de internet… que debemos ter en conta?

n

Consultar cales son os contenidos inadecuados o perxudiciales para o menor; cando estamos ante un caso de uso excesivo das pantallas e posible adicción; que pautas ter para lograr a mediación parental, de acompañamento o supervisión dos nenos e adolescentes; cal é o equilibrio dixital adecuado, ou, pautas para o uso, configuración segura e protección de dispositivos, son algunhas das materias sobre as que poderemos preguntar no 017.

n

Ademáis deste teléfono, activo calquera día do ano entre as 09.00 e as 21.00 horas, o INCIBE pon a disposición de menores e o seu entorno os contidos de Internet Segura for Kids (IS4K).

n

n

n

NIÑO MOVIL.jpg

n Fuente: Concello de Gondomar