#GONDOMAR CONCELLO DE GONDOMAR E ZONA FRANCA A PIQUES DE ASINAR O CONVENIO PARA A AMPLIACIÓN DO POLÍGONO DA PASAXE

reunión zona franca.jpg

n

Analizar osavances como os pasospendentesdedar paraexecutara reordenación e posterior ampliación do Polígono daPasaxe,foio tema abordado noencontromantidopolo alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, e o Delegado do Consorcio da Zona Franca, DavidRegades,xuntoaosseusequipos técnicosestelunsen Vigo.

n

n

Partindodofeitode que esta área industrial é considerada porestudosdaUniversidadede Vigo como clave para sectores como o do metal e a automoción,expúxoseanecesidadede avanzar porunhadobrevía: porunhabanda,naprimeirafasenaque o  concellode Gondomarmelloraráa urbanización e osservizosdo polígono, en comúnacordocoas empresas instaladas, e poroutra, a actuación da Zona Franca, coa redacción e tramitacióndunconvenio entre esta institución e o municipio para abordar a ampliación da superficie industrial en 400.000 metroscadrados.  

n

n

O alcalde de Gondomar, Paco Ferreira,lembrouque antes da alerta sanitaria o concellodeuluz verdeaoproxectodereparcelamentoe equidistribución de cargasebeneficios do polígono daPasaxe, o que permitirá actuar sobremáisde 200.000 metroscadradosnos que operanmáisdecenempresas. Este documentoabriuunnovohorizontenunparque, bloqueado desde asúacreación, en 1964,aoatoparseemprazadoen chan rústico.Engadiuorexedorque a licitación dostraballossacaraseagoraa concurso para que as obrascomecencanto anteseque así sepoidanlevar a cabo asdotaciónseservizosátotalidadedo polígono.

n

n

A Zona Franca,unhavezapróbeseo conveniocon Gondomarpara ampliar o polígono,poñeráseen contacto cos propietarios de chan paraexplicarllesoproxectoque conseguirá que,unhavez finalizado, o polígono daPasaxeconteconmáisde 600.000 metroscadradosde extensión que, segundoestimacións,poderádarempregoaunhas10.500persoasnunhanova contorna.

n

n

O Consorcio da Zona Franca destinará unorzamentode 29millónsde eurosáampliación do parque contemplandonestaspartida asistencias técnicas, adquisición debensedereitos,custosde urbanización eoutrosconceptos.

n Fuente: Concello de Gondomar