#GONDOMAR Curso preparación competencias clave nivel 2

CURSO PREPARACIÓN COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2.

Non tes a ESO e non podes acceder a certificados de profesionalidade.

O Concello de Gondomar propón unha saída:

 

A concellería de Xuventude e Emprego do Concello de Gondomar vai por en marcha unha iniciativaformativa para as persoas que non teñan formación básica necesaria para acceder a certificados de profesionalidade.

Certificados profesionais, que  permitan insertarse no mercado laboral.

Este curso formará as persoas nas catro competencias clave e as preparará para que se presenten o exame que realizará  a Consellería de Economía, Empleo e Industria.

Unha vez superado ese exame, poderán acceder os certificados de profesionalidade do nivel 2,  para calquera das 26 familias profesionais existentes.

Este curso que comezará a partir do 19 de febreiro ata o 22 de maio, terá unha clase presencial á semana na que se traballarán as competencias de : matemáticas, inglés, lingua galega e lingua castelá. ...leer más...

#GONDOMAR Axudas destinadas a alumnado do Sistema Universitario galego que teñan dificultades económicas para continuar os estudos.

A Concellería de Educación, Universidade e Formación Profesional convoca axudas destinadas a alumnado do Sistema Universitario galego que, por causas sobrevidas e imprevistas, teñan dificultades económicas para continuar os estudos.

axudas causas sobrebidas

n Fuente: Concello de Gondomar

#GONDOMAR Procedemento de selección de agrupacións participantes no desfile de comparsas e carrozas de entroido 2019 do Concello de Gondomar por sistema de inscrición.

Convocatoria pública para a inscrición e selección de Comparsas e Carrozas participantes no Desfile de Comparsas e Carrozas de Entroido 2019 do Concello de Gondomar, polo sistema de inscrición.

 

REQUISITOS: Especificados nas Bases da Convocatoria dispoñibles abaixo para descargar e nos Departamentos de Rexistro e no de Cultura do Concello de Gondomar.

 

PRAZO PRESENTACIÓN: Ate ás 23:59 horas do luns 17 de Febreiro de 2019, dende o día seguinte á publicación do correspondente anuncio da convocatoria no Diario EL ATLÁNTICO, sen prexuízo da súa publicación no Taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web.

n Fuente: Concello de Gondomar

#GONDOMAR NICIO DO PROCEDEMENTO DE MODIFICACIÓN DO INVENTARIO DE BENS MUNICIPAIS DE CARACTER PEONIL A PASO RODADO DO CAMIÑO DE O OUTEIRO EN AREOSA, DONAS

INICIO DO PROCEDEMENTO DE MODIFICACIÓN DO INVENTARIO DE BENS MUNICIPAIS DE CARACTER PEONIL A PASO RODADO DO CAMIÑO DE O OUTEIRO EN AREOSA, DONAS

Ref. mdg/A/Urb./Expte. 2543/2017

ANUNCIO

ASUNTO.—INICIO DO PROCEDEMENTO DE MODIFICACIÓN DO INVENTARIO DE BENS MUNICIPAIS DE CARÁCTER PEONIL A PASO RODADO DO CAMIÑO DE O OUTEIRO EN AREOSA, DONAS

De conformidade co establecido polos artigos 56 e seguintes do Regulamento de bens das entidades locais e do establecido polos artigos 50 e seguintes da Lei de patrimonio das AAPP, sométese a información pública dun mes o expediente número 2543/2017, relativo ao asunto indicado no encabezamento, para que aquelas persoas interesadas poidan presentar cantas alegacións, documentos ou xustificacións estimen pertinentes en relación a dito asunto.

Gondomar, 30 de novembro de 2018 ...leer más...

#GONDOMAR INICIO DO PROCEDEMENTO DE INVESTIGACIÓN DA CUALIFICACIÓN XURÍDICA DUN RAMAL NUN CAMIÑO DE PIQUETES, MAÑUFE (ESTRADA LEVADAS ESTRADA)

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipal

Gondomar

Outros documentos, notificacións e informacións públicas

INICIO DO PROCEDEMENTO DE INVESTIGACIÓN DA CUALIFICACIÓN XURÍDICA DUN RAMAL NUN CAMIÑO DE PIQUETES, MAÑUFE (ESTRADA LEVADAS ESTRADA)

ANUNCIO

ASUNTO.—INICIO DO PROCEDEMENTO DE INVESTIGACIÓN DA CUALIFICACIÓN XURÍDICA DUN RAMAL NUN CAMIÑO DE PIQUETES, MAÑUFE (ESTRADA LEVADAS ESTRADA)

De conformidade co establecido polos artigos 56 e seguintes do Regulamento de bens das entidades locais e do establecido polos artigos 50 e seguintes da Lei de patrimonio das AAPP, sométese a información pública dun mes o expediente número 182/2018, relativo ao asunto indicado no encabezamento, para que aquelas persoas interesadas poidan presentar cantas alegacións, documentos ou xustificacións estimen pertinentes en relación a dito asunto. ...leer más...

#GONDOMAR Convócanse as probas de acceso á Universidade para Maiores de 25 anos e Maiores de 45 anos, para este ano 2019

COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE GALICIA
Convócanse as probas de acceso á Universidade para Maiores de 25 anos e Maiores de 45 anos, para este ano 2019

PRAZO: do 21 xaneiro ata 8 febreiro

+25: exame Fase Xeral (comentario texto, lingua castelá, lingua galega, lingua estranxeira a elexir).
Exame Fase específica ( opción A artes -humanidades, B ciencias, C ciencias da saúde,D ciencias xurídicas e sociais,E enxeñaría e arquitectura) e unha optativa

+45: proba comentario de texto, proba lingua castelá e proba lingua galega. Entrevista persoal

Información www.ciug.gal

n Fuente: Concello de Gondomar

#GONDOMAR Encontro con empresas: Cita co emprego

Encontro con empresas: Cita co emprego Consiste en una mesa redonda entre 5 empresarios y posibles candidatos, que puede ser muy provechosa para los desempleados/as de Gondomar ya que van a tener la oportunidad de conocer de primera mano cuestiones clave para acceder a un puesto de trabajo y también para las empresas al tener una primera referencia de posibles candidatos.

17 diciembre 2018

Preparación con una experta en selección de personal de las entrevistas expres, Las personas que quieran acudir a una sesión de preparación de entrevistas de trabajo, previa inscripción, se acercarán este día de 9:30 a 13:30 en centro neural con unas copias de su CV  y serán asesoradas por la preparadora para las entrevistas del día 18.

18 diciembre 2018

8:45 recepción asistentes

9:00 Presentación y mesa redonda de empresarios: Los representantes de las empresas intervendrán por turnos de 20 minutos cada uno como máximo. ...leer más...

#GONDOMAR Anuncio no BOP, procedemento de investigación para a modificación no inventario de bens municipais.

Inicio de oficio do procedemento de investigación para a modificación no inventario de bens municipais do camiño denominado «Chans do couto» situado en Mourisca, Chaín.

 

Ref. mdg/A/Urb./Expte. 1305/2018

 

PUBLICACION DO BOPPO 03.12.2018

 

n Fuente: Concello de Gondomar

#GONDOMAR Contratación de 20 traballadores/as. Plan Concellos 2018.

Contratación de 20 traballadores/as a través da liña 3, emprego para a conservación e o funcionamento de bens e servizos municipais, do Plan Concellos 2018. Finaciado pola Deputación de Pontevedra con 218.552,34 €.

O Plan Concellos 2018 está  financiado con fondos propios da Deputación de Pontevedra destinado á colaboración nas obras e servizos de competencia municipal dos concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia, durante este ano se formalizaron 20 contratos de 8 meses de duración: 13 peóns Obras Públicas, 1 ferreiro, 1 electricista, 1 conserxe, 2 conductores, 1 aux advo e 1 técnico turismo.

Un dos eixos principais deste plan é o Emprego (liña 3 do plan). En calquera concello, con independencia do seu nivel de desenvolvemento, a base para impulsar de forma crecente e sostible a prosperidade, a cohesión e a inclusión social é contar cunha oferta suficiente de emprego. Por iso este Plan permite que os concellos destinen unha parte importante da cantidade que lles corresponde á prestación de servizos de competencia municipal de forma directa por medio da contratación de persoal desempregado inscrito no servizo público de emprego, sempre respectando a preferencia na contratación dos colectivos máis desfavorecidos e a debida adecuación salarial á cualificación profesional dos postos que se van cubrir, co límite mínimo do salario mínimo interprofesional que estea vixente en cada momento. ...leer más...

#GONDOMAR Obradoiros Científicos

A Concellería de Xuventude do Concello de Gondomar promove por segundo ano consecutivo unha iniciativa para fomentar unha ciencia divertida que esperte a curiosidade .

A concellería de Xuventude do Concello de Gondomar, dirixida por Nuria Lameiro quere achegar á mocidade a ciencia e estimular o gusto polo saber científico.

 

Este ano vanse realizar uns obradoiros distribuídos por idade e temáticas durante os días 7,8 e 9 de decembro no Auditorio Lois Tobio. Levaremos a cabo obradoiros de natureza, de química, creativos, de auga, de fogo, aprenderemos experimentando e de forma amena.

 

Todo o que se anime a participar rematará esta experiencia coa visita a Exposición de Recursos Naturais de Galicia da Escola Técnica Superior Enxeñería de Minas da Universidade de Vigo.

Para participar tes que chamar a Oficina Municipal de Información Xuvenil ( OMIX) no 986.369.746 e inscribirte a partir do 20 de novembro e ata rematar aforo. ...leer más...

#GONDOMAR Programa Tecendo Lazos, obradoiro "Risa e movemento"

O Programa TECENDO LAZOS 2018 da Deputación de Pontevedra chega a Gondomar cun obradoiro interxeracional no ámbito do lecer e o tempo libre.

 

A concellería de Xuventude do Concello de Gondomar, dirixida por Nuria Lameiro oferta da través do Programa TECENDO LAZOS 2018 da Deputación de Pontevedra o obradoiro RISA e MOVEMENTO.

A proposta e que os días 24,26,27,28,31 de decembro e 2,3,4 de xaneiro en horario de 11:00 a 13:00 poñamos en marcha este obradoiro. Poderán participar todos e todas as interesadas que teñan entre 10 e 99 anos.

Para poder participar deben cubrir unha solicitude, poden descargala na páxina www.concellodegondomar.gal ou na OMIX, aportando Fotocopia DNI e volante empadroamento. Tedes de prazo para realizar a solicitude dende o 20 de novembro ata 10 de decembro do 2018. ...leer más...

#GONDOMAR EL SERVICIO DE “VITRASA” LLEGA A GONDOMAR.

A partir del día 5 de noviembre, los vecinos de Gondomar contarán con los Servicio de Vitrasa que por primera vez llegará al Polígono Industrial de A Pasaxe, Gondomar.

Las conversaciones mantenidas durante los últimos meses entre la Concejala de Transportes de Vigo, MªÁngeles Marra y el Alcalde de Gondomar Paco Ferreira, permitirá que los gondomareños cuenten con un servicio de transporte que los acerque cada media hora y desde la primera hora de la mañana hasta la última de la noche, a los principales puntos de la ciudad Olivica (Plaza de España, Castrelos, Gran Vía, etc.), trayecto comprendido dentro de la línea 7.

Con la implantación de éste servicio de transporte “los más beneficiados serán los más de 3000 vecinos de la parroquia de Vincios y en especial los más de 500 vecinos que viven en el barrio de A Fraga, como a los 3000 trabajadores que alberga el complejo industrial de A Pasaxe, que tendrán el servicio de Vitrasa en la puerta de sus casas y sus puestos de trabajo. El resto de Gondomareños tendrán que acercarse de momento hasta Vincios para coger el bus urbano, pero este primer paso, abre nuevas expectativas de interconexión entre ambos concellos y en un futuro no se descarta la ampliación del servicio y e itinerarios”. ...leer más...

#GONDOMAR Instalacións eléctricas sometidas a descargo.

n Informamos que o vindeiro día 28 de outubro dende as 7:00 ata as 11:00 horas, se procederá a deixar fora de servizo unha serie de instalacións, o cal pode provocar interrupcións no suministro de electricidade durante ese intervalo de tempo.nn n nn n As instalacións eléctricas sometidas a descargo afectan ás seguintes ruas ou zonas:nn n nn n MORGADANS: Lugares SAN ROQUE, GULFAR, GONDOMAR, RAPOSEIRAS, PADRONS,nn n HERVILLAS, BATIZOSA, VIÑO, GUILLUFE, XENDE, AVELOSA, PEDRA, CMÑO. BRANCO,nn n ENTREVIÑAS, LAGO, GONDA, QUEIMALIÑOS, CARBALLAS, CARBALLEIRA, PICOUSO,nn n BARALLA. nn n CHAIN: Lugares FOUCO, MOURISCA, IGLESIA, PINTOR, CASTELO, LOUREIRO,nn n PEDROUCO, ROGODAGUA, TORRE, PARABOA, MOURISCA. nn n MAÑUFE: LG. SEQUIÑAS.nn n LOUREDO: LG. TORREIRA. nn n PEITEIROS: Lugares FONTE, AREA, GANDARA, PEROLEIRA.nn n

COUSO: Lugares BOUCIA, BASTIDA, FONTEIRIÑAS, LAXES, BANDEIRIÑAS, TERRA DO REI, ...leer más...